Sprovođenje

LDK Consultants Engineers and Planners


Centar za obnovljive izvore energije


Konsultanti

Sofia Nikolakaki

Direktorka projekta/ Ekspert u oblasti energetskih politika

Dr Georgios Giannakidis

Koordinator na projektu/ Ekspert za energetsko modeliranje/ Ekspert za obuku u oblasti energetskog modeliranja

Filipos Siakis

Ekspert za energetsko modeliranje

Rocco De MIglio

Ekspert za energetsko modeliranje/ Ekspert za obuku u oblasti energetskog modeliranja